Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Agronet

Propisi za godinu:

Obavijesti

 • VAŽNO:
  Zahtjev se podnosi od 6.3. do 29.5.2017. godine.

Dokumenti


Osnovni propisi

 • Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine", broj 30/15)
 • Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine", broj 82/13, 148/13)
 • Zakon o stočarstvu ("Narodne novine", broj 70/97, 36/98, 151/03, 132/06)
 • Zakon o održivoj uporabi pesticida ("Narodne novine", broj 14/14)

Izravna potpora

 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu ("Narodne novine", broj 19/17, 45/17, 46/17)
 • Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima ("Narodne novine", broj 65/13)

Registri i evidencije

 • Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava ("Narodne novine", broj 76/11, 42/13)
 • Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta ("Narodne novine", broj 35/15, 118/16, 26/17)
 • Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ("Narodne novine", broj 76/14)
 • Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 76/14)
 • Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji ("Narodne novine", broj 19/16)
 • Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
  ("Narodne novine", broj 48/14, 83/14, 147/14, 110/16)
 • Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima ("Narodne novine", broj 34/15, 19/17)
 • Pravilnikom o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom
  ("Narodne novine", broj 125/08, 55/09, 130/10)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji goveda ("Narodne novine", broj 99/07, 41/08)
 • Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda ("Narodne novine", broj 108/13)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza ("Narodne novine", broj 111/07, 135/08, 154/08, 81/11)
 • Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza ("Narodne novine", broj 111/07, 128/08, 154/08, 9/10, 110/10)
 • Pravilnik o smjernicama i postupku elektronskog označavanja ovaca i koza ("Narodne novine", broj 148/08)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja ("Narodne novine", broj 51/07, 50/08, 156/08, 148/09, 12/11)
 • Pravilnik o identifikaciji kopitara ("Narodne novine", broj 123/09)
 • Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja ("Narodne novine", broj 164/04)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija
  ("Narodne novine", broj 164/04)
 • Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje ("Narodne novine", broj 24/16)

Tržišna potpora – uređenje unutarnjeg tržišta

Biljna proizvodnja

 • Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina ("Narodne novine", broj 03/11)
 • Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima ("Narodne novine", broj 114/10)
 • Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera ("Narodne novine", broj 95/10, 114/11, 03/13, 22/13)
 • Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda ("Narodne novine", broj 87/10)
 • Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća ("Narodne novine", broj 120/10, 4/10)
 • Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća ("Narodne novine", broj 70/10)
 • Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera ("Narodne novine", broj 78/11, 106/12, 126/12, 22/13)
 • Uredba o tržnom redu za žitarice ("Narodne novine", broj 98/11, 30/13)
 • Pravilnik o provedbi sheme školskog voća ("Narodne novine", broj 40/16)
 • Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća ("Narodne novine", broj 51/14)
 • Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
  ("Narodne novine", broj 49/15)
 • Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
  ("Narodne novine", broj 49/15, 23/16)
 • Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
  ("Narodne novine", broj 37/15, 49/15)

Stočarska proizvodnja

 • Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka ("Narodne novine", broj 24/13)
 • Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ("Narodne novine", broj 117/10)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jestivim kazeinima i kazeinatima ("Narodne novine", broj 28/11)
 • Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru goveđeg mesa ("Narodne novine", broj 108/10)
 • Pravilnik o provedbi programa mlijeka u školama ("Narodne novine", broj 96/15)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine ("Narodne novine", broj 20/13, 29/13, 58/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine ("Narodne novine", broj 106/13, 142/13, 65/14)
 • Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini ("Narodne novine", broj 126/15)

Tržišna potpora – uređenje vanjskog tržišta

Višestruka sukladnost

 • Pravilnik o višestrukoj sukladnosti ("Narodne novine", broj 32/15, 45/16)
 • Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost ("Narodne novine", broj 22/10)

Plavo gorivo

 • Zakon o trošarinama ("Narodne novine", broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15)
 • Pravilnik o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu ("Narodne novine", broj 02/16, 118/16)

Ostali propisi

 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 39/13, 48/15)
 • Zakon o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15)
 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", broj 73/97)
 • Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija ("Narodne novine", broj 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15)
 • Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća ("Narodne novine", broj 70/10)
 • Uredba o tržnom redu za žitarice ("Narodne novine", broj 75/08, 80/08, 114/08, 125/08)
 • Uredba o objavi međunarodnog sporazuma o maslinovom ulju i konzumnim maslinama iz 2005. godine ("Narodne novine", broj 3/07)

Ribarstvo