Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Agronet

Propisi za godinu:

Obavijesti

 • VAŽNO:
  Zahtjev se podnosi od 5.3. do 15.5.2018. godine.

Dokumenti


Osnovni propisi

 • Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)
 • Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine", br. 82/13, 148/13)
 • Zakon o stočarstvu ("Narodne novine", br. 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06)
 • Zakon o održivoj uporabi pesticida ("Narodne novine" br. 14/14)

Izravna potpora

 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (NN 19/2018)
 • Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima ("Narodne novine", br. 65/13)

Registri i evidencije

 • Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava ("Narodne novine", br. 76/11, 42/13)
 • Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta ("Narodne novine", br. 35/15, 118/16, 26/17)
 • Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ("Narodne novine", br. 76/14)
 • Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 76/14)
 • Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji ("Narodne novine", br. 19/16)
 • Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
  ("Narodne novine", br. 48/14, 83/14, 147/14, 110/16, 127/17)
 • Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima ("Narodne novine", br. 34/15, 19/17)
 • Pravilnikom o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom ("Narodne novine", br. 125/08, 55/09 130/10)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji goveda ("Narodne novine", br. 99/07, 41/08)
 • Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda ("Narodne novine", br. 108/13)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza ("Narodne novine", br. 111/07, 135/08, 154/08 81/11)
 • Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza ("Narodne novine", br. 111/07, 128/08, 154/08, 9/10 110/10)
 • Pravilnik o smjernicama i postupku elektronskog označavanja ovaca i koza ("Narodne novine", br. 148/08)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja ("Narodne novine", br. 51/07, 50/08, 156/08, 148/09, 12/11)
 • Pravilnik o identifikaciji kopitara ("Narodne novine", br. 123/09)
 • Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja ("Narodne novine", br. 164/04)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija ("Narodne novine", br. 164/04)
 • Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje ( NN 24/16)

Tržišna potpora – uređenje unutarnjeg tržišta

Biljna proizvodnja

 • Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina ("Narodne novine", br. 03/2011)
 • Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima ("Narodne novine", br. 114/2010)
 • Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera (NN 95/10, 114/11, 03/13, 22/13)
 • Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda ("Narodne novine", br. 87/2010)
 • Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća ("Narodne novine", br. 120/2010, 4/2010)
 • Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća ("Narodne novine", br. 70/2010)
 • Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera ("Narodne novine", br. 78/2011, 106/2012, 126/12, 22/13)
 • Uredba o tržnom redu za žitarice (NN 98/11, 30/13)
 • Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća ( NN 40/16)
 • Pravilnik o provedbi Školske sheme ( NN 50/17)
 • Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN 49/15, 73/17)
 • Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
  (NN 49/15, 23/16, 73/17)
 • Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN 37/15, 49/15)

Stočarska proizvodnja

 • Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka ("Narodne novine", br. 24/13)
 • Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ("Narodne novine", br. 117/2010)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jestivim kazeinima i kazeinatima ("Narodne novine", br. 28/2011)
 • Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru goveđeg mesa ("Narodne novine", br. 108/2010)
 • Pravilnik o provedbi Školske sheme ( NN 50/17)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine ("Narodne novine", br. 20/2013, 29/2013, 58/2013)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine ("Narodne novine", br. 106/2013, 142/13, 65/14)
 • Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini ("Narodne novine", br. 126/15 )

Tržišna potpora – uređenje vanjskog tržišta

Višestruka sukladnost

 • Pravilnik o višestrukoj sukladnosti ("Narodne novine", br. 32/15, 45/16)
 • Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost ("Narodne novine", br. 22/10)

Plavo gorivo

 • Zakon o trošarinama ("Narodne novine", br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 120/15)
 • Pravilnik o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu ( NN 02/16, 118/16)

Ostali propisi

 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 39/13, 48/15)
 • Zakon o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 125/13, 148/13, 143/14, 136/15)
 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 73/97)
 • Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija ("Narodne novine", br. 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15)
 • Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća ("Narodne novine", br. 70/2010)
 • Uredba o tržnom redu za žitarice ("Narodne novine", br. 75/08, 80/08, 114/08, 125/08)
 • II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla ("Narodne novine", br. 60/2017)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi ("Narodne novine", br. 96/2015)

Ribarstvo